ارزیابی نفوذپذیری توده­های سنگی و فرار آب از مخزن سد میناب با استفاده از مدل تجربی HC

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده موسی کردوانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی نفوذپذیری توده­ های سنگی و فرار آب از مخزن سد میناب با استفاده از مدل تجربی HC

◊◊◊◊

موسی کردوانی1 – ناصر حافظی مقدس 2 – رمضان رمضانی اومالی2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه صنعتی شاهرود، mkordavani88@gmail.com

2عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

H_moghadas@yahoo.com

Ramazani43@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

استفاده از روش­های مختلف در توصیف و درک منشأ و میزان فرار آب در سدها رایج می­باشد که در این بین ارزیابی نفوذپذیری توده­های سنگی به صورت آزمایشگاهی و صحرایی بیشترین کاربرد را دارد. عواملی همچون نفوذپذیری توده­های سنگی و ساختارهای زمین شناسی منطقه از مواردی می­باشند که جهت ارزیابی میزان و نحوه فرار آب مورد توجه قرار می­گیرد. در این مقاله به منظور بررسی نفوذپذیری توده­ سنگ­های مخزن سد میناب از مدل تجربی HC ارائه شده توسط شی – منگ‌هو (Shih-Meng Hsu et al, 2009) جهت پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی توده­های سنگی، استفاده شده است. برای این منظور با استفاده از نتایج مطالعات صحرایی ویژگی­های مهندسی رخنمون های سنگی اطراف مخزن سد شامل GSI، RQD محاسبه گردید و همچنین خصوصیات و منشأ مسیرهای هیدرولیکی به ویژه سطوح ناپیوستگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بر مبنای نتایج پارامترهای موثر در مدل تجربی HC و محاسبه آن، نفوذپذیری توده­های سنگی در جناح­های سد ارزیابی شد و میزان آبگذری توده­های سنگی برای سه حالت حداقل، میانگین و حداکثر تراز آب در مخزن محاسبه شد. نتایج حاضر نشان می دهد که در شرایط پیک سطح آب حداکثر فرار آب از رخنمون های سنگی اطراف سد که تحت تأثیر عملکرد گسل میناب و زون خرد شده آن قرار گرفته­اند می­باشد.

کلید واژه ها: سدمیناب نفوذپذیری هیدرولیک میناب مخزنسد زمین شناسی مهندسی سیستان و بلوچستان