بررسی عوامل کنترل‌ کننده نفوذپذیری در تکیه‌گاه سدهای کارستی زاگرس

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهناز شباب بروجنی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی عوامل کنترل‌ کننده نفوذپذیری در تکیه‌گاه سدهای کارستی زاگرس

◊◊◊◊

بهناز شباب بروجنی ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران ، behnazshabab@yahoo.com

جواد اشجاری ، دکترای آبهای زیرزمینی ، استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران ، javad_ashjari@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 هدف از این مطالعه بررسی نقش عوامل مؤثر در کنترل نفوذپذیری در ساختگاه سدهای کارستی ناحیه زاگرس و به ویژه سازند آسماری، با استفاده از تلفیق داده‌های ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی است. عوامل هیدرولیک، استراتیگرافی و تکتونیک در یک ناحیه کارستی فاکتورهای اصلی توسعه انحلال هستند که می‌توانند منجر به ایجاد زون‌هایی با نفوذپذیری بالا با فرار احتمالی آب از تکیه‌گاه‌ها و پی سدها شوند. تعامل بین رودخانه و سفره آب زیرزمینی، زون‌های نوسان آبی را بوجود می‌آورد که باعث شکل‌گیری افق‌هایی با نفوذپذیری بالا در این محدوده می‌شود. حضور میان‌لایه‌های نفوذناپذیر با لیتولوژی مارن و آهک‌مارنی درون توالی‌های کربناته، باعث ایجاد مسیرهایی برای جریان و به دام انداختن آب در مرز بین ناخالصی‌ها با توده آهکی می‌شوند، که در طولانی‌مدت در اثر انحلال افق‌هایی با پتانسیل فرار آب ایجاد خواهند کرد. این افق‌ها با "افق‌های آغازین" همخوانی دارند. با توجه به موقعیت سدهای مورد مطالعه، گرچه شکستگی‌ها ویژگی اصلی سازند آسماری می‌باشند اما عوامل دیگری در هدایت جریان‌ها و فرار آب، ایفای نقش می‌کنند.

کلید واژه ها: نفوذپذیری کارست زاگرس هیدروژئولوژی آبزیرزمینی آسماری سدسازی زمین شناسی مهندسی خوزستان