پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از خصوصیات مهندسی در دشت سیستان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حمید رضا سلوکی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پهنه بندی فرسایش بادی با استفاده از خصوصیات مهندسی در دشت سیستان

◊◊◊◊

حمید رضا سلوکی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، hrsoloki@yahoo.com

ماشا ا... خامه چیان، دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ناصر حافظی مقدس، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی، مشهد

سید کاظم علوی پناه، استاد مرکز تحقیقات بیابان ایران، دانشگاه تهران، تهران

◊◊◊◊

چکیده :

فرسایش بادی، یکی از پدیده های مخرب طبیعی است که باعث مشکلات فراوان زیست محیطی می شود. به منظور پهنه بندی مناطق مستعد فرسایش بادی، عوامل گوناگونی از جمله پوشش گیاهی، سرعت وزش باد، رطوبت خاک، زبری زمین و اندازه ی دانه های خاک، بایستی مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعات نشان می دهد که در دشت سیستان، بسیاری از عوامل فوق برای مناطق مختلف یکسان است و عملأ امکان پهنه بندی بر اساس عوامل مذکور کار آیی چندانی ندارد. به همین علت در این تحقیق، برخی خصوصیات مهندسی خاک مانند، وزن واحد حجم درجا، اندیس پلاستیسیته و بافت خاک به همراه پوشش گیاهی جهت پهنه بندی فرسایش بادی، مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تعیین امتیاز و وزن دهی هر کدام از فاکتورهای فوق، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، نقشه ی پهنه بندی فرسایش بادی تهیه گردیده است. بررسی دقت و اعتماد پذیری نقشه ها نیز نشان می دهد که نقشه ی تهیه شده با واقعیت کاملأ هماهنگی دارد.

کلید واژه ها: فرسایشبادی پهنهبندی پلاستیسیته مهندسیخاک زمین شناسی مهندسی سیستان و بلوچستان