ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد سرگچینه براساس شاخص نفوذپذیری ثانویه(SPI)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید سجاد کراری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد سرگچینه براساس شاخص نفوذپذیری ثانویه(SPI)

◊◊◊◊

سید سجاد کراری ، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه اصفهان ، karrarisajjad@yahoo.com

     اکبر قاضی فرد ،  دکتری زمین شناسی مهندسی از امریکا، 1369، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ،      Akbar.ghazifard@sci.ui.ac.ir                                                                   

   مرتضی جعفرخالو ، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس، از شرکت مهندسین مشاور زایند آب اصفهانJafarkhaloo@zayandab.com

◊◊◊◊

چکیده :

ساختگاه سد سرگچینه بر روی رودخانه تنگاری در 25 کیلومتری جنوب شهر یاسوج در استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است. روشی که تا کنون برای بررسی نفوذپذیری توده های سنگی به کار برده شده است روش آزمایشی لوژان می باشد که در این روش برای بدست آوردن ضریب نفوذپذیری باید عدد لوژان بدست آمده را به ضریب نفوذپذیری تبدیل کرد اما تا کنون رابطه مشخصی برای این تبدیل بدست نیامده است. به منظور طراحی پرده آببند و جلوگیری از فرار آب، تعیین میزان دقیق نفوذپذیری عامل مهمی قلمداد می شود. در این مقاله کیفیت توده سنگ های ساختگاه سد سرگچینه براساس شاخص نفوذپذیری ثانویه یا SPI طبقه‌بندی گردیده است. و در نهایت راه کارهای مناسبی جهت آبند کردن آن ارائه شده است. 

کلید واژه ها: سدسرگچینه نفوذپذیری عددلوژان یاسوج ساختگاه زمین شناسی مهندسی کهکیلوییه