بررسی نشت از پی سد مخزنی جره با استفاده از نرم افزار seep/w

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید سجاد ابراهیم زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی نشت از پی سد مخزنی جره با استفاده از نرم افزار seep/w

◊◊◊◊

سید سجاد ابراهیم زاده، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران seyedsajad64@gmail.com

علی سلگی، دکترای زمین شناسی ساختمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

br.solgi98@yahoo.com

مهران آرین، دکترای زمین شناسی ساختمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

mehranarian@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

ساختگاه سد مخزنی جره در شمال شرقی شهرستان رامهرمز در استان خوزستان و بر روی کنگلومرای توده ای و متراکم بختیاری قرار دارد که دارای میان لایه های نازک گلسنگی و ماسه سنگی است. نتایج آزمایشهای لوژان غالباً تراوایی بسیار کم پی را نشان می دهند که براساس نتایج این آزمایشها و سپس تهیه مقاطع زمین شناسی و تراوایی در راستای محور سد شرایط پی سنگی تعیین و با توجه به کم تراوا بودن غالب پی این سد، با استفاده از نرم افزار seep/w مقطعی که تراوایی بالا را نشان می داد مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، میزان آب عبوری از پی این سد در حدود 1405 متر مکعب در سال می باشد که نسبت به حجم مخزن درصد بسیار ناچیزی است و همچنین نشاندهنده عدم نیاز این سد به هرگونه سازه آب بند می باشد.

کلید واژه ها: رامهرمز استانخوزستان لوژان گلسنگ سدمخزنی ساختگاه زمین شناسی مهندسی خوزستان