بررسی مخاطرات لرزه ای مناطق ۲۲گانه تهران بر مبنای تحلیل تعینی خطر زلزله

                         بررسی مخاطرات لرزه ای مناطق 22گانه تهران بر مبنای تحلیل تعینی خطر زلزله

 سیده زهرا عطایی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران z_ataee84@yahoo.com

سید محمود فاطمی عقدا ، استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

 چکیده :

 کشور ایران به دلیل قرارگیری بر روی کمربند زلزله در برابر این پدیده بسیار آسیب پذیر می باشد شهرهایی از جمله تهران( به عنوان پایتخت سیاسی- فرهنگی- اقتصادی) بدلیل قرار گیری بروی گسل های فعال از جمله مشاء، شمال تهران، ری و طالقان، تراکم جمعیتی بالا و نحوه نامناسب قرار گیری این جمعیت در نقاط مختلف شهر از خطر پذیری بالایی برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا با قرار دادن چشمه های لرزه ای شمال تهران، مشاء، ری و طالقان بر اساس روابط بزرگنمایی کمبل-بزرگ نیا در مناطق مختلف شتاب زلزله محاسبه شود و اثرات این شتاب بر مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به تاثیر خطر پذیری مناطق 22 گانه تهران، بر اساس اطلاعات جمعیتی و ساختاری در صورت بروز چنین پدیده ای در مناطق مختلف از جمله شمال و شمال شرق و همچنین مناطق جنوبی بدلیل ساخت و ساز های غیر مجاز آسیب های جانی و مالی غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد.

کلید واژه ها: تهران