شیوه تهیه نقشه های کاربردی ۱:۲۵۰۰۰ زمین‌شناسی زیست‌محیطی با نگرش به برگه طاووسیه

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده احمد دادستان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

شیوه تهیه نقشه های کاربردی 1:25000 زمین‌شناسی زیست‌محیطی با نگرش به برگه طاووسیه

◊◊◊◊

احمد دادستان، کارشناس ارشد هیدروژئولوژی و تکتونیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، kdadsetan@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 تحقیقات زمین‌شناسی زیست‌محیطی در ارتباط با تعیین و تکوین منشاء ژئوژنیک و یا آنتروپوژنیک عناصر و نحوه پراکنش آنها در زمین است که کنش‌ها و واکنش‌های گوناگونی را به‌دنبال دارد و بر اثر آن چالش‌های متفاوتی را به زمین تحمیل کرده و یا از زمین متحمل شده است. برای انجام مطالعات زمین‌شناسی زیست‌محیطی، تهیه لوازم و دستگاه‌های قابل حمل برای اندازه‌گیری‌های صحرایی و مهمتر از همه داشتن امکانات آزمایشگاهی نوین و سرعت تجزیه نمونه‌ها، مخصوصاً اندازه‌گیری آلودگی‌ها در بازه زمانی کم از عوامل تأثیرگذار در کیفیت کار، اطمینان به نتایج آنها و انتشار یافته‌ها است. این کار مستلزم ایجاد کار گروهی از افراد با تخصص‌های ویژه برای بررسی‌های همه جانبه (Multidisciplinary) زیست‌محیطی با یک هدف مشترک و مشخص است.

به‌طورکلی در دانش زمین‌شناسی زیست‌محیطی، آلاینده‌ها به دو دسته ژئوژنیک و آنتروپوژنیک تقسیم‌ می‌شوند. آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی مانند فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی که بدون رعایت اصول زیست‌محیطی وارد چرخه بوم‌سامانه‌ها می‌شوند در دسته آلودگی‌های انسان‌زاد قرار می‌گیرند. با این وجود، فراوانی و پراکندگی بسیاری از عناصر، به‌وی‍ژه عناصر جزئی مانند آرسنیک با منشأ زمین‌زاد بر پهنه‌های خاص زمین‌ساختی انطباق دارد (Guilbert et al., 1989) و بسیاری از این عناصر از طریق هوا، آب آشامیدنی، فرآورده‌های دامی و محصولات کشاورزی وارد زنجیره غذایی می‌شوند. در مطالعات زمین‌شناسی زیست‌محیطی برگه طاووسیه که در استان البرز قرار دارد موضوعاتی مانند ویژگی‌های جانوری و پوشش گیاهی، نمونه‌برداری از منابع آب و خاک، تعیین نوع آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و بیولوژیکی، چگونگی ورود و انتشار آلودگی‌ها در آب و خاک، مکان‌های دفن زباله و نخاله‌ریزی، روند گسترش شهرها، فعالیت‌های انسانی و طرح‌های توسعه، موقعیت مناطق حفاظت شده و امن، پارک‌های ملی و حریم آثار تاریخی مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: زمین‌شناسیزیست‌محیطی ژئوژنیک آلودگی استانالبرز آرسنیک نقشه های زمین شناسی تهران