تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکو

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امید اردبیلی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکو

◊◊◊◊

امید اردبیلی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شیراز، کارشناس مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی (گروه اکو)، o_ardebili@gsi.ir

صبا خدرزاده کارشناسی ارشد تکتونیک از پژوهشکده علوم زمین، کارشناس مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی (گروه اکو)، saba_nika@yahoo.com

سمیرا سهیلی نیا کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، کارشناس مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی (گروه اکو)، mail_samira@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 منطقه اکو شامل 10 کشور آذربایجان، افغانستان، ازبکستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قرقیزستان و قزاقستان، عضو پیمان همکاریهای اقتصادی (ECO) می باشند. در این منطقه وجود یک نقشه یکپارچه مناسبی که منابع مختلف معدنی منطقه اکو را بر مبنای نقشه زمین‌شناسی پوشش دهد، و نیز منطبق با فرآیندهای متالوژنی (شناخت و استخراج فلزات و فناوری‌های کار با فلزات)، مینرالوژنی (کانی‌شناسی مربوط و نیز نوع لیتولوژی (سنگ شناسی) و ویژگی‌های رسوبی باشد، بیش از پیش احساس می شد.

نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکو با هدف شناخت پراکندگی جغرافیایی ذخایر، معادن و نشانههای معدنی این کشورها، به مقیاس 1:2500000، تهیه و منتشر شده است. در این نقشه‌ اطلاعات مربوط به 7 هزار و 200 نقطه معدنی شامل معادن بزرگ، متوسط و کوچک کشورهای عضو اکو وجود دارد. عناصر معدنی در این نقشه به 5 دسته فلزی، غیرفلزی و صنعتی، سنگ‌های ساختمانی، سوخت‌های فسیلی و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی تقسیم شده‌اند و هر کدام از آنها با یک نماد مشخص روی نقشه پیاده شده اند.

امکان دسترسی به چنین نقشه ای به ویژه در انجام پروژه های معدنی بسیار حائز اهمیت است، زیرا پژوهشگر با داشتن اطلاعات کافی و صحیح از نقاط معدنی اعم از نشانه معدنی (اندیس)، معدن فعال و غیر فعال، بینش کلی از روند کانی زایی، سن کانی زایی و کنتاکتهای مرتبط با کانی زایی پیدا کرده و بهتر و سریعتر به ادامه روند پژوهش می‏پردازد. نقشه پراکندگی مواد معدنی منطقه اکو نیز با در اختیار قرار دادن اطلاعات معدنی منطقه، نه تنها زمینه پی جویی و اکتشاف را در داخل هر کشور فراهم می آورد، بلکه در حاشیه مرزی هر کشور نیز با بهره گیری از آن می توان ادامه روند کانی زایی را در کشور مجاور پیگیری نمود که این خود عاملی است جهت ایجاد تعامل بیشتر در زمینه همکاریهای مشترک معدنی و اقتصادی در منطقه. امید است این نقشه زمینه ساز بستری مناسب جهت مطالعه، پژوهش و ایجاد پروژه های مشترک معدنی خصوصا در نقاط مرزی این کشورها باشد.

 

کلید واژه ها: موادمعدنی کانیشناسی سنگشناسی اندیس کانیزایی نقشه های زمین شناسی سایر موارد