اهمیت استاندارد سازی بخش های مختلف فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی

اهمیت استاندارد سازی بخش های مختلف فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی

◊◊◊◊

حمید رضا کریم نژاد، کارشناس ارشد تکتونیک، کارشناس ارشد زمین شناسی ساختمانی  مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، karimnejad@gmail.com

فروغ بیک، کارشناس ارشد سنجش از دور، کارشناس ارشد زمین شناسی سنجش از دور، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، f_beik@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 امروزه کلیه سازمان ها تلاش به استانداردسازی فعالیت های خود دارند. از مزایای این امر می توان به بهبود کیفیت تولید محصول، یکسان سازی محصولات، افزایش سرعت عمل و بهره گیری از فن آوری های نوین اشاره نمود. سازمان های تولید کننده نقشه های زمین شناسی نیز به منظور افزایش کیفیت محصولات خود نیازمند استانداردسازی فرآیند های تهیه و تولید این نقشه ها هستند، اما تاکنون دستورالعمل جامعی با توجه به پیشرفت های فن آوری مرتبط، در این خصوص تهیه نشده است. بعلاوه وجود نقشه های زمین شناسی از منابع مختلف با استانداردهای متفاوت موجب بروز مشکلاتی در هنگام استفاده از آنها بویژه در تهیه نقشه های موزائیک ناحیه ای می شود. تدوین استانداردی منحصر بفرد برای تهیه نقشه های زمین شناسی مطابق با آخرین استاندارد های معرفی شده در مجامع زمین شناسی بین المللی مد نظر این مقاله قرار گرفته است. در این راستا مدیریت اکتشاف اقدام به تدوین استاندارد تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس های 1:100000،1:2500000 و 1:50000 نموده است. این استاندارد دارای ویژگی های منحصر بفردی است نظیر تهیه نقشه های زمین شناسی رقومی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در سیستم اطلاعات مکانی، ارائه طیف وسیعی از علائم و نشانه های زمین شناسی به همراه تعاریف و ویژگی های کارتوگرافیک دینامیکی آنها، ارائه دستورالعمل استاندارد تهیه گزارش زمین شناسی و تهیه نقشه های زمین شناسی در پایگاه داده مکانی (GeoDataBase) که آن را متمایز از استانداردهای پیشین می نماید.

کلید واژه ها: استانداردسازی تصاویرماهواره‌ای سیستماطلاعاتمکانی کارتوگرافی نقشهزمینشناسی نقشه های زمین شناسی سایر موارد