تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با ذکر مثال عملی از تهیه نقشه های ماکو (۱) و ماکو (۲) با مقیاس مذکور

دسته نقشه های زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیروس عباسی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 1:25000  با ذکر مثال عملی از تهیه نقشه های ماکو (1) و ماکو (2) با مقیاس مذکور

سیروس عباسی، فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی،  دانشگاه آزاد تهران شمال

کارشناس مسئول تهیه نقشه سازمان زمین شناسی مرکز تبریز     syrus_abbasi@yahoo.com 

سید مرتضی نیرومند دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهر

دکتر ثیاب قدسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

                اسلام ابراهیم نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد چینه – فسیل شناسی  دانشگاه ارومیه  

چکیده:

دانش زمین شناسی پایه و اساس مطالعات ما را در شناخت سرگذشت و بهره دهی کره ای که روی آن زندگی می کنیم تشکیل میدهد. بدین علت است که بررسیهای لازم برای تهیه نقشه ها و گزارش ها و دیگر تحقیقات زمین شناسی با دو هدف اساسی زیر انجام می شود:1- شناخت تحولات زمین شناسی 2- بررسی توان معدنی . همزمان با پایان برنامه پنج ساله سوم تهیه نقشه های یکصد هزارم مناطق اولویت دار به اتمام رسید و بیش از  ٪80 کشور زیر پوشش این نقشه ها درآمد. پس از اتمام نقشه های یکصد هزارم، نقشه های زمین شناسی با مقیاس یک بیست و پنج هزارم (1:25000) آغاز شد. این نقشه ها بستر مناسبی را برای فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی فراهم می سازد با کمک نقشه های زمین شناسی، اطلاعات پایه علوم زمین در اختیار پژوهشگران دیگر قرار می گیرد. به عبارت دیگر از نقشه های زمین شناسی در تمامی طرحهای مکان یابی شهری و صنعتی، شامل انتخاب محل شهرها، روستاها و شهرکهای جدید، انتخاب محل سازه های بزرگ مانند سد یا نیروگاه و طرحهای مسیریابی، مانند انتخاب مسیر جاده ها، مسیر خطوط انتقال نیرو، مسیر لوله های گاز، آب و نفت کاربرد دارند و بدون استفاده از این نقشه ها، اجرای هر کدام از موارد ذکر شده با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین تمامی طرحهای آبخیزداری، کشاورزی، طرحهای اکتشافی، طرحهای ارزیابی پتانسیل مخاطرات زمین شناسی شامل نقشه های پهنه بندی خطر لغزش، سیلاب، زلزله و آتشفشان های فعال با داشتن اطلاعات پایه زمین شناسی قابل اجرا هستند. اطلاعات پایه برای تهیه نقشه های زمین شناسی (1:25000)، عکس های هوائی با مقیاس 1:20000، نقشه توپوگرافی 1:25000 و تصاویر ماهواره ای ETM و Aster می باشد.

برای تهیه نقشه های زمین شناسی نکات زیر باید مورد توجه دقیق قرار گیرد:

·         تهیه عکسهای هوائی٬ فایلهای رقومی و کاغذی توپوگرافی 1:25000 و در صورت امکان تهیه تصاویر ماهواره ای چهار گوش منطقه

·         استفاده از مطالعات گذشته اعم از نقشه های زمین شناسی با مقیاس های 1:250000 و 1:100000 منطقه و رقومی ساختن نقشه های ذکر شده در نرم افزار  ARC GIS و پیدا کردن چهار گوش نقشه در این نقشه ها – کارکردن با دستگاه GPS را بلد باشد.

·         سابقه کافی در امر تهیه نقشه زمین شناسی را داشته باشد٬ بداهتا شروع به تهیه نقشه کردن٬ درد سر های مخصوص به خودش را دارد.

·     تهیه کمپ مناسب٬ هماهنگی با فرمانداری شهرستان و نیروی انتظامی و شوراهای شهر و روستا٬ تهیه خودروی صحرائی مناسب با رانندهای که تجربه کار صحرائی داشته باشد. مثلا قبلا در معادن و یا کارهای پروژه سد سازی و غیره کارکرده باشد٬ در غیر اینصورت کارکرن با افراد بی تجربه درد سر های زیادی به همراه خواهد داشت.

·         بر خوردار بودن از حمایتهای مالی بهینه و به موقع از جانب مدیر پروژه.

·         شرح واحد های زمین شناسی و تهیه تصاویر با دوربین دیجیتال و تهیه تصاویر از مقاطع نازک در زیر میکروسکپ

کلید واژه ها: نقشهزمینشناسی ماکو عکسهوائی نقشهتوپوگرافی میکروسکپ توانمعدنی نقشه های زمین شناسی آذربایجان غربى