بکارگیری داده های استر در شناسایی و زون بندی دگرسانی های محدوده معدنی طلای اوغلانسر

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده داود رفاهی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بکارگیری داده های استر در شناسایی و زون بندی دگرسانی های محدوده معدنی طلای اوغلانسر

داود رفاهی، دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات، و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه دورسنجی d_refahi@yahoo.com

علی بیاتانی، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گروه دورسنجی، bayatani@gmail.com

 احمد خاکزاد، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی

چکیده:

اکثر ذخایر پورفیری و اپی ترمال با هاله های دگرسانی همراه می باشند؛ که شناسایی این مناطق دگرسانی و زون بندی آنها از طریق فناوری سنجش از دور، می تواند جهت عملیات اکتشافی در مقیاس ناحیه ای بسیار مفید بوده و به طور قابل ملاحظه ای زمان و هزینه های پی جویی و اکتشاف را کاهش ‌دهد.

در این تحقیق از روش­های مختلف پردازش داده های چند طیفی سنجنده استر برای شناسایی و تفکیک کانیهای دگرسانی مرتبط با کانی­زایی طلای ناحیه معدنی اوغلانسر - 25 کیلومتری شمال ­غرب سراب- استفاده شد.

با توجه به شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه مطالعاتی،‌ از میان روش های مختلف بکارگرفته شده در پردازش تصاویر ASTER ؛‌ روش مولفه های اصلی جهت یافته انتخابی[1] (FPCS) به دلیل کمینه کردن اثر پوشش گیاهی و روش پیش بینی خطی باند (LS-Fit) به دلیل کاهش نویز نسبت به روش های دیگر،‌ در بارزسازی زون­های آلتراسیون بهتر تشخیص داده شد. تلفیق نتایج حاصل از پردازش تصاویر ASTER با داده های زمین شناسی و مشاهدات صحرائی منجر به شناسائی محدوده های امید بخش معدنی در منطقه اوغلانسر و نواحی همجوار گردید.


کلید واژه ها: اپیترمال محدودهمعدنی طلایاوغلانسر سنجشازدور سراب پردازش آلتراسیون ژئومتیکس آذربایجان شرقى