اکتشاف طلای تیپ کوهزایی با استفاده از تلفیق لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS(منطقه سقز-آلوت)

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیده روناک حیدری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

اکتشاف طلای تیپ کوهزایی با استفاده از تلفیق لایه‌های اطلاعاتی در محیط GIS(منطقه سقز-آلوت)

◊◊◊◊

سیده روناک حیدری، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند، r.heydari2010@yahoo.com

غلامرضا نوروزی، دکترای ژئوفیزیک، استادیار گروه معدن دانشگاه بیرجند، gnowrouzi@birjand.ac.ir

مهدی مرادی، کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، me.moradi@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 

محدوده مورد مطالعه در شمال ‌غرب زون متالوژنی سنندج-سیرجان، بین طول جغرافیایی ´20 °45 تا´20 °46 شرقی و عرض°36 تا ´45 °36 شمالی و در استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی واقع شده است. عمده سنگ‌های رخنمون‌یافته در منطقه سقز-آلوت، یک توالی از سنگ‌های آتشفشانی-رسوبی با سن پروتروزوئیک پسین تا مزوزوئیک و سنگ‌های نفوذی همراه آن‌ها می‌باشند که در رخساره شیست سبز دگرگون شده‌، و مستعد برای کانه‌زائی طلای تیپ کوهزائی می‌باشند. در این تحقیق، تلفیق لایه‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمی، تصاویر ماهواره‌ای و ساختاری در منطقه سقز-آلوت با استفاده از روش Index overlay در محیط GIS صورت گرفته است. تلفیق و مدلسازی به روش همپوشانی شاخص‌ها(Index Overlay) به عنوان یکی از روشهای اکتشاف، ترکیبی از پردازش نرم‌افزاری و دانش کارشناسی است. به این دلیل  آگاهی از جایگاه و ویژگیهای زمین‌شناسی محدوده مورد بررسی، به دلیل تأثیر دانش کارشناسی در مرحله تلفیق و مدلسازی، ضروری است[12]. در نهایت مناطق امیدبخش طلای کوهزائی در محدوده مشخص شده‌اند.

کلید واژه ها: طلا آلوت سقز زونمتالوژنی مدلسازی کانه‌زائی ژئومتیکس آذربایجان غربى کردستان