کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی (منطقه لالی در استان خوزستان)

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی خوبیاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی (منطقه لالی در استان خوزستان)

◊◊◊◊

علی خوبیاری، کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی akhoobyari@gmail.com

نصرالله کلانتری، استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز nkalantari@hotmail.com

محمد صادق درانی نژاد، کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس omiddorraninejad@yahoo.com                                                           

◊◊◊◊

چکیده:

 تکنولوژی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، یکی از قویترین سیستم­هایی است که بطور وسیعی در زمینه شناسایی، مدیریت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور پهنه ­بندی منطقه مورد مطالعه و تعیین مناطق با پتانسیل کیفی مناسب از استانداردهای مهندسی آب کشور استفاده شده است. بدین منظور هر یک از پارامترهای کیفی آب به لایه­ های GIS تبدیل شده است و سپس مدل کیفی آب زیرزمینی منطقه تهیه شده است. نتایج نشان می­دهد که 5/66 درصد از منطقه با مساحت 125 کیلومتر مربع از لحاظ کیفیت آب شرب مناسب بوده و آب زیرزمینی در بقیه منطقه از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی­باشد.

کلید واژه ها: آبزیرزمینی هیدروژئولوژی سامانهاطلاعاتجغرافیایی پهنهبندی ژئومتیکس خوزستان