نانو کاتالیست طلا روی اکسید آهن برای اکسیداسیون آلاینده ها در دمای پایین

دسته فناوری های نوین
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ماهرخ السادات حسینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نانو کاتالیست طلا روی اکسید آهن برای اکسیداسیون آلاینده ها در دمای پایین

◊◊◊◊

 ماهرخ السادات حسینی ، فوق لیسانس شیمی،

دکتر جلیل قلمقاش

 ،mah_ronass@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 در سال های اخیر، ثابت شده است که طلا در بین فلزات از لحاظ کاتالیستی فعال می باشد. بطوری که، اندازه نانو ذرات طلا و پراکندگی بالای ذرات طلا باعث می شود که تعداد زیادی از      واکنش ها، مانند اکسایش CO در دمای پایین انجام گیرد.

در این تحقیق، اکسیدآهن به عنوان پایه برای نانو ذرات طلا استفاده می شود که این کاتالیست برای تبدیل 3 درصد مونوکسیدکربن و 1/0 درصد پروپان در آرگون با نسبت استوکیومتری هوا برای حل کردن مشکل Cold Start در مبدل های کاتالیستی خودروها به کار می رود. این گاز شبیه گاز اگزوز خودرو می باشد.

روش تهیه هم رسوبی برای پراکندگی ذرات طلا روی سطح پایه استفاده می شود. در این تحقیق برای اولین بار طلا در مخلوط اسید نیتریک و اسید کلریدریک به عنوان ماده پیشگام و ارزان قیمت نسبت به مواد پیشگام دیگر مانند: HAuCl4 و غیره به کار می رود. مشخصات کاتالیست به وسیله TEM شناسایی شده است و پراکندگی ذرات طلا و توزیع یکنواخت آن ها مشاهده می گردد. بطوری که اندازه نانو ذرات طلا بین nm4-2 می باشد. عملکرد کاتالیست برای تبدیل آلاینده ها در گازهای شبیه سازی شده، توسط Set-up اندازه گیری می شود. نتایج نشان داده است که کاتالیست            1%wt Au/Fe2O3 عملکرد مناسبی برای تبدیل CO در دمای 0C80 و پروپان در دمای 0C390 دارد. بنابراین کاتالیست مناسبی برای مبدل های کاتالیستی و حل مشکل Cold Start می باشد.

کلید واژه ها: طلا کاتالیست اکسیدآهن نانوکاتالیست اکسیداسیون آلاینده فناوری های نوین سایر موارد