معرفی پهنه ساختاری خاور سمنان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مهدی برنجیان
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

 معرفی پهنه ساختاری خاور سمنان

◊◊◊◊

مهدی برنجیان، دانشجو کارشناسی ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)،Berenjian@hotmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

ایران زمین تحت تاثیر قرار گیری در کمربند کوهزایی آلپ-هیمالیا و همچنین در تحت تاثیر مستقیم همگرایی بین بلوک تازی به سمت اوراسیا، سرزمینی خاص از دیدگاه مطالعات مرتبط با دانش زمین ساخت می باشد. قرار گیری پهنه های ساختاری زاگرس، البرز، کپه داغ، ایران مرکزی و پهنه فرورانش مکران باعث پیچیدگی خاصی در پژوهشهای مرتبط با زمین ساخت فعال در این سرزمین شده است که توجه زمین شناسان را به خوب جلب نموده است. در اینجا سعی شده است که به صورت کلی پهنه ساختاری خاور سمنان را معرفی نموده و نشانه های زمین ساخت فعال در آن مشخص شود. این پهنه به شکل سیگوئیدال در حد بین دو گسل چپ بر عطاری (در شمال) و انجیلو (در جنوب) به وجود آمده که توسط دو گسل معبد (در خاور) و گسل خاور سمنان (در باختر) در بر گرفته شده است. در اینجا مشاهدات می تواند نشان دهنده Strain partitioning و  وجود گنبدهای نمکی فراوان در آن و مشاهده واحدهایی به شکل سیگموئیدال بر روی تصویر لندست 7 در این پهنه و قرار گیری داده های زمین لرزه ای دستگاهی در پیرامون گسل های در بر گیرنده این پهنه ساختاری نشان دهنده پویایی آن بوده که خود می تواند خطری برای شهرهای پیرامونی آن و به خصوص شهر سمنان از دیدگاه زمین ساخت فعال باشد.

کلید واژه ها: اوراسیا مکران لندست گسلعطاری گسلمعبد سمنان تکتونیک