تحلیل ژئوتکتونیکی فازهای متعدد تراستینگ در منطقه انارک(ایران مرکزی)

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طیبه سالاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل ژئوتکتونیکی فازهای متعدد تراستینگ در منطقه انارک(ایران مرکزی)

◊◊◊◊

طیبه سالاری*1/ ساسان باقری 2

1- دانش آموخته کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم،  tayeb.salari@yahoo.com

2- استادیار گروه تکتونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، Sasan_bagheri@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

مطالعات دگرشکلی منطقه انارک و حواشی آن در مقیاس­های مختلف تاریخچه تکتونیکی پیچیده­ای را برای منطقه مذکور نمایان می­سازد. بر این اساس گسل­های تراستی با سن های متقاوت ایجاد شده که قدیمی ترین آنها (T1) در زمان عملکرد رخداد تریاس فوقانی در نتیجه برخورد قاره اورازیا و بلوک سیمرین و بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس ایجاد شده­اند. این گسل­ها دارای روند NE، تمایل به سمت SE می­باشند. تراست­های T1 بین اولیستولیت­های کربناته قرار دارند، حرکات شدید در عمق آنها باعث متاسوماتیزم بلوک­های سرپانتینیتی و تشکیل لیستونیت شده است. همزمان با بسته شدن حوضه پشت کمان نئوتتیس (اقیانوس سبزوار) در زمان ائوسن فوقانی دومین فاز تراستینگ (T2) به وقوع پیوسته است. این واقعه با راندگی­هایی با روند NE همراه بوده که به سمت شرق عمدتاً سنگ­های کرتاسه و ائوسن را بطور شکننده دستخوش تغییر قرار داده و جابجا نموده است. در غرب تاقدیس انارک راندگی­هایی با شیب به سمت غرب به چشم می­خورند که لایه­ های کرتاسه- پالئوسن را به روی سنگ­های دگرگونی به سمت شرق رانده و توسط کنگلومرای الیگوسن پوشانیده شده­اند. تداوم تنش ناشی از فشارش همگرایی صفحه عربی با دگرشکلی پیش­رونده در حوضه پشت کمان ماگمایی ارومیه- دختر همراه شده و باعث ایجاد راندگی­هایی (T3) با روند NW و تمایل به سمت NE گشته است. سنگ­های نئوژن توسط این راندگی­ها چین خورده، قطع گردیده­اند و در میان سنگ­های پی­سنگ به حالت هم آغوش ظاهر شده­اند.

کلید واژه ها: گسل­تراستی ژئوتکتونیک انارک اورازیا پالئوتتیس تاقدیسانارک تکتونیک اصفهان