برآورد فرسایش و رسوبدهی حوضه ابهررود به کمک مدل EPM و GIS

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اکرم افشاری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

برآورد فرسایش و رسوبدهی حوضه ابهررود به کمک مدل EPM و GIS

◊◊◊◊

اکرم افشاری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دبیر آموزش و پرورش استان زنجان

Email: aafshari59@yahoo.com

پرویز غضننفری، عضو هیأت علمی دانشگاه بین­­المللی امام خمینی

P_ghazanfari@yahoo.com   :Email

پرویز عبدی­نژاد، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان

Email: Prz_Abdi­@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

­حوضه آبخیز ابهررود با مساحت 1/189256 هکتار در جنوب خاوری زنجان واقع شده است. سازندهای گوناگونی مربوط به دوران­های دیرینه ­زیستی، میانه­ زیستی و نو­زیستی در این حوضه وجود دارد. سازندکهر به سن پرکامبرین، قدیمی­ترین سنگ­های موجود در منطقه را تشکیل می­دهد و جدیدترین واحدهای سنگی، نهشته­های کواترنری است. منطقه عموماً از سنگ­های رسوبی تشکیل شده است. هدف از این پژوهش تعیین شدت فرسایش، ضریب رسوبدهی و برآورد رسوب ویژه در منطقه مورد مطالعه به روش EPM در محیط GIS است. بر پایه مدل EPM جدول­ها و نقشه­های مربوط تهیه و با تلفیق داده­های به دست آمده، میزان رسوبدهی حوضه آبخیز ابهررود برآورد شد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که این حوضه از نظر شدت فرسایش در رده خیلی شدید قرار دارد. در این حوضه، زیر حوضه A2 بیشترین و زیر حوضه A7 کمترین رسوبدهی را داراست. میزان رسوبدهی منطقه81/8 هکتار در تن در سال برآورد شد. زیر حوضه A2 با رسوبدهی بالا بایستی در اولویت اول جهت برنامه حفاظت خاک قرار گیرند.

 

کلید واژه ها: حوضهآبخیز ابهررود زنجان سازندکهر رسوبدهی فرسایش رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی