مطالعه پتروگرافی کانی انیدریت در سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد ابراهیمی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه پتروگرافی کانی انیدریت در سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

◊◊◊◊

محمد ابراهیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب­شناسی و سنگ­شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی­سینا ھمدان، Ebrahimimohamad@yahoo.com

حسن محسنی، دکترای رسوب­ شناسی و سنگ­شناسی رسوبی از دانشگاه تھران، عضو ھیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ھمدان، mohseni@basu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان سنگ­های مخزن میدان گازیX هستند. این میدان یکی از مخازن گازی عظیم در آب­های خلیج فارس به شمار می­روند که در جنوب­شرقی بندر بوشهر قرار گرفته است. انیدریت یک محصول دیاژنتیکی است که قسمت اعظم تخلخل­های موجود در مخزن را مسدود کرده است. لذا به منظور بررسی بافت­های مختلف انیدریت و منشأ آن­ها در سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان، مطالعات پتروگرافی توسط میکروسکوپ پلاریزان بر روی تعداد 1160 مقطع نازک تهیه شده از مغزه چاه A انجام شد. بر اساس شواهد پتروگرافی هفت نوع بافت شناسایی گردید که شامل لایه انیدریت، سیمان انیدریت فراگیر، انیدریت پویکیلوتوپیک، انیدریت ندولی، بلورهای پراکنده تبخیری، سیمان انیدریت پرکننده شکستگی و رگچه­های تبخیری است. لایه‌ انیدریت، انیدریت ندولی و بلورهای پراکنده تبخیری طی دیاژنز اولیه، و سیمان انیدریت فراگیر، سیمان انیدریت پویکیلوتوپیک، رگچه‌های تبخیری و انیدریت پرکننده شکستگی­ها طی دیاژنز تدفینی تشکیل شده­اند

کلید واژه ها: پتروگرافی انیدریت سازندکنگان سازنددالان میدانگازی سنگ­مخزن خلیجفارس بوشهر رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی هرمزگان