بررسی محیط­های رسوبی کواترنری پایانی در دشت خوزستان از طریق مغزه­ های رسوبی

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده الهه رحیمی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی محیط­های رسوبی کواترنری پایانی در دشت خوزستان از طریق مغزه­ های رسوبی

◊◊◊◊

1-      الهه رحیمی*، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت زمین­شناسی دریایی، نمایندگی زمین­شناسی ساری

Ela_rahimi@yahoo.com

2-      یاسر وکیل­زاده، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نمایندگی زمین­شناسی سمنان

3-      فاطمه رحیمی، دانشجوی کارشناسی زیست شناسی دریا، دانشگاه گلستان

4-      رامبد فرشیدفر، کارشناس ارشد مهندسی صنایع

◊◊◊◊

چکیده:

در مقاله حاضر، رسوبات هولوسن دشت خوزستان واقع در جنوب غرب ایران به لحاظ توسعه محیط­های رسوبی مطالعه شدند. با توجه به توالی رسوبی در مغزه­های برداشت شده و گمانه­ها و تا حدی برونزدهای رسوبی، فاسیس­های رسوبی را  بر اساس مشخصات لیتولوژی، ساختارهای رسوبی و ماکروفسیل طبقه­بندی کردند. در این مطالعات چهار محیط رسوبی از رسوبات هولوسن واقع در دشت خوزستان معرفی شدند، پهنه جزر و مدی لب­شور، سبخاهای ساحلی تخریبی، مارش­های آب شیرین و لب شور و دشت ­­های رودخانه­ای. مطالعه توزیع رخساره­های رسوبی در مقاطع عمودی و افقی، بویژه تفسیر محیط رسوبی آنها با توجه به ارتباط بین محیط­های نام برده شده انجام شد.

کلید واژه ها: کواترنری محیط­رسوبی دشتخوزستان مغزه‌ هولوسن فاسیس گمانه سبخا رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی خوزستان