دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد ابراهیمی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در یکی از میادین گازی خلیج فارس

◊◊◊◊

محمد ابراهیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب­ شناسی و سنگ­ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی­ سینا ھمدان، Ebrahimimohamad@yahoo.com

حسن محسنی، دکترای رسوب­ شناسی و سنگ ­شناسی رسوبی از دانشگاه تھران، عضو ھیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ھمدان، mohseni@basu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

میدان گازی مورد مطالعه که در این مقاله میدان X خوانده شده است در آب­های خلیج فارس و در جنوب­ شرقی بندر بوشهر واقع شده است. به منظور بررسی فرایندهای دیاژنزی، مطالعات پتروگرافی بر روی 1160 مقطع نازک حاصل از مغزه از سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان در چاه A میدان X انجام گرفت. پدیده­های دیاژنزی مهمی که خصوصیات مخزنی رخساره­های مورد مطالعه را متاثر ساخته­اند شامل فرایندهای انحلال، دولومیتی­شدن، سیمانی­شدن، تراکم و انیدریتی­شدن می­باشد. از این میان فرایندهای تراکم، سیمانی­شدن و انیدریتی­شدن کیفیت مخزنی را کاهش داده و فرایندهای انحلال و دولومیتی­شدن کیفیت مخزنی را افزایش داده­اند.

کلید واژه ها: دیاژنز سازندکنگان سازنددالان میادینگازی خلیجفارس بندربوشهر پتروگرافی رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی بوشهر