رخساره­ها و محیط رسوبی مقطع شاهزاده علی اکبر شهرضا، اصفهان

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد صفائی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

رخساره­ها و محیط رسوبی مقطع شاهزاده علی اکبر شهرضا، اصفهان

◊◊◊◊

محمد صفائی، کارشناس ارشد اداره زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی استان سمنان،

mo.safaei64@yahoo.com

ناصر ارزانی، دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان، arzan2@yahoo.com

عزت حیدری، دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشیار دانشگاه جکسون استیت آمریکا، ezat.heydari@jsums.edu

◊◊◊◊

چکیده :

با وقوع انقراض پرمین-تریاس در پی تغییرات به وجود آمده در تنوع موجودات زنده و ژئوشیمی آب اقیانوس­ها شکل و نحوه تشکیل پلاتفرم­های کربناته دستخوش تغییر شد و رخساره­های منحصر به فردی در این مدت نهشته شد. مقطع شهرضا یکی از مقاطعی است که این شواهد را بدون وقفه در رسوبگذاری در خود ثبت کرده است. در این مقطع با مطالعات صورت گرفته مجموع 13 رخساره رسوبی شناسایی شد که متعلق یه محیط­های دور از ساحل، انتقالی دور از ساحل و نزدیک به ساحل می­باشند. این مطالعه نشان می­دهد رسوبات در این زمان در یک پلاتفرم گسترده با شیب کم و بدون ورود ذرات آواری نهشته شده­اند که دستخوش طوفان­های دوره­ای قرار می­گرفته است.

کلید واژه ها: رخساره محیطرسوبی اصفهان ژئوشیمی کربنات رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی