مطالعه نفت­های مخازن بورگان و گدوان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهرام علیزاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه نفت­های مخازن بورگان و گدوان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی

1و2*بهرام علیزاده، 1حسین سعادتی، 1جمال الدین صمصامی، 2سید حسین حسینی،3احمدرضا گندمی ثانی

1: گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

2: مرکز پژوهشی زمین­ شناسی و زمین­ شیمی ­نفت دانشگاه شهید چمران اهواز

3: شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف و بهره­برداری نفت

: alizadeh@scu.ac.irمسئول مکاتبات *

 

چکیده:

میدان نفتی آزادگان با حجم در­جای نفت بالغ بر 30 میلیارد بشکه و وسعتی در حدود 240 کیلومتر مربع، از جمله ابر میادین نفتی توسعه نیافته جهان محسوب می­شود. به منظور مطالعه ژئوشیمیایی و بررسی ویژگی­های نفت این میدان نمونه­های نفت مخازن بورگان و گدوان مورد مطالعه قرار گرفته ­اند. نتایج آنالیز کروماتوگرافی ستونی نشان می­دهد که نفت­های این مخازن از نوع پارافینی و پارافینی نفتنی می­باشند. بر اساس نتایج حاصل از داده­های کروماتوگرافی گازی (GC) این نفت­ها از سنگ­های منشأ با کروژن نوع II در یک محیط دریایی احیایی ته­نشت یافته­اند و بلوغ حراتی نمونه­های مورد مطالعه نسبتاً بالا می­باشد. برای اولین بار در این مطالعه روند تغییرات بلوغ نفتی در میدان نفتی آزادگان بررسی و مشاهده شد که از سمت جنوب میدان به سمت شمال میدان میزان بلوغ افزایش می­یابد. شدت احیایی بودن محیط رسوبگذاری سنگ­های منشأ به سمت شمال میدان برای مخازن گدوان کاهش و برای مخازن بورگان افزایش می­یابد. به طور کلی  مخازن بورگان و گدوان در میدان نفتی آزادگان دارای نفت نسبتاً سبک بوده و احتمالاً از سنگ­های منشأ کربناته با فراوانی بالایی از مواد دریایی در شرایط احیایی بوجود آمده­اند.

 

کلید واژه ها: بورگان گدوان کروماتوگرافی میداننفتیآزادگان ژئوشیمی بلوغنفتی زمین شناسی نفت خوزستان