ساخت نگار TOC با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرخطی

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده هدی عبدی­ زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ساخت نگار TOC با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرخطی

◊◊◊◊

 هدی عبدی­ زاده، کارشناس ارشد ژئوشیمی از دانشگاه سراسری تبریز، abdizadehhoda@yahoo.com

علی کدخدایی، دکتری زمین­شناسی نفت از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، kadkhodaie_ali@yahoo.com

مسعود شایسته، کارشناس ارشد چینه­شناسی از دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست بخش تحقیقات زمین­شناسی شرکت ملی مناطق نفت­خیز جنوب، shayesteh 56@yahoo. Com

◊◊◊◊

چکیده:

 یکی از پارامترهای مهم ژئوشیمیایی، مقدار کل کربن آلی (TOC) می­باشد که جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربن­زائی سنگ منشاء استفاده می­شود. اندازه­گیری این پارامتر مستلزم انجام آزمایشات ژئوشیمی بر روی کنده­های حفاری می­باشد که پرهزینه و وقت­گیر بوده و انجام آن بر روی تعداد محدودی نمونه صورت می­گیرد. در این مطالعه از فن­آوری الگوریتم­های ژنتیک که مبتنی بر مفاهیم زیست­شناسی هستند جهت تخمین TOC از داده­های پتروفیزیکی استفاده شده است. از عملگرهای زیستی مانند تقاطع و جهش جهت تولید­مثل نسلهای جدید داده و انتخاب فرزندان نابغه استفاده شده است. برای هر کدام از راه­­حل­های مساله یک کروموزوم تعریف شده و جوابهای مساله (ژنها) در سیر تکاملی (رسیدن به جوابهای بهینه مساله) قرار گرفته­اند. این مطالعه بر روی داده‌های مربوط به سه چاه از میدان نفتی اهواز انجام گرفته است. الگوریتم ژنتیک غیر­خطی ضرائب وزنی را برای داده­های پتروفیزیکی محاسبه کرده که با استفاده از این ضرائب و داشتن داده­های چاه­ پیمایی، می­توان TOC را برای سایر چاه­های موجود در میدان تخمین زد.

کلید واژه ها: الگوریتمژنتیک پتانسیلهیدروکربوری پتروفیزیک چاه­پیمایی کربنآلی زمین شناسی نفت سایر موارد