رفتار سنجی تراوش در سدھای خاکی (مطالعه مورد سد ایلام)

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سعید رحمانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: رفتارسنجی سدخاکی سدایلام تراوش زمین شناسی زیست محیطی ایلام