ھیدروژئوشیمی منابع آبی جنوب غرب مشھد و بررسی منشا آلودگی به آنتیموان

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اعظم ایرانپورمبارکه
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: مشھد آلودگی ھیدروژئوشیمی منابعآبی آنتیموان زمین شناسی زیست محیطی خراسان رضوى