در نمونه ھای خاک محدوده تصفیه خانه (CIP) تعیین ضریب آلودگی صنعتی فاضلاب و لندفیل نیشابور

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مریم محبی نجم آباد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: عناصرسنگین نیشابور محیطزیست آلودگی زمین شناسی زیست محیطی خراسان رضوى