نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک، کاشمر، بر روی آلودگی منابع آب منطقه به عناصر سمی آرسنیک و بور

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده شکیبا حامی گازرانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آلودگی آرسنیک کلاتهچوبک کاشمر زیستمحیطی زمین شناسی زیست محیطی خراسان شمالى