ارزیابی غلظت عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شھر گنبد

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عباس تیموری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آلودگی رودخانهگرگانرود گنبد فلزاتسنگین زمین شناسی زیست محیطی گیلان