انرژی ژئوترمال

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهدی تقیان
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Geothermal heat is hot enough to melt rock beneath the crust of the Earth, creating magma. Most of the magma remains below and, like a built-in boiler, heats up all the surrounding rocks. When underground water comes into contact with this heat it also gets very hot, sometimes to temperatures of ۳۷۰؛C.At certain places worldwide, especially at margins of continental plates and other places called ‘Hot Spots’, the heat is shallow enough that it can be accessed and used by man to product Electricity or direct using.The true using of geothermal energy dates back to more than ۱۰۰ years ago . Noticing the thermal , geothermal systems may be divided into different kinds that can be tapped with certain methods.Geothermal energy is a sustainable ¸ low costs¸ free fuel and low pollution . Hopefully, geothermal energy will play its role in a more sustainable energy strategy for human-kind, reducing or eliminating the use of polluting fossil fuels.

  گرمای ژئوترمال در زیر زمین باعث تولید ماگما شده که در بیشتر مواقع در زیر باقی می ماند و سنگهای اطراف را گرم می کند . اگر آب ،  خود را به این سنگها برساند گاهی تا حدود 370 درجه سانتیگراد گرم می شود .   در جاهایی مثل حاشیه زونهای برخوردی و یا نقاط داغ ،  گرما آنقدر نزدیک به سطح است که بتوان از انرژی آن استفاده کرد : چه برای تولید الکتریسیته و یا استفاده مستقیم . استفاده واقعی از این انرژی بیشتر از 100 سال عمر دارد .  با توجه به دما سیستمهای ژئوترمال متنوع بوده و با روشهای خاص کشف و  مهار شده و مورد استفاده قرار می گیرند .     انرژی ژئوترمال یک انرژی پایدار با حداقل آلایندگی ، سوخت رایگان و هزینه های ناچیز در دراز مدت می باشد .  خوشبختانه انرژی ژئوترمال نقش مهمی را در استراتژی های انرژی پایدار و کاهش آلاینده های سوختهای فسیلی بازی خواهد کرد .

کلید واژه ها: سایر موارد