منشا زمین زاد نیترات در آبخوان سرپنیران، استان فارس

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده یحیی محمودی نژاد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کلید واژه ها: آلودگی نیترات فارس آبخوان زمین شناسی زیست محیطی