بررسی و تعیین آلودگی های دریاچه شورابیل با محوریت توسعه فیزیکی و ارائه راهکارهای مدیریتی با حفظ جایگاه زیست محیطی آن

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدتقی ساداتی پور، علی احدزاده
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

دریاچه گسلی شورابیل با مساحت 180 هکتار رارتفاع 1360 متر از سطح دریا به صورت یک حوضه بسته رسوبی دریک ناودیس نامتقارن کم عمق درکوهپایه های جنوب شهراردبیل ودرمحدوده شهر قرارداد که پیرامون آن را تپه های کم ارتفاع محصورکرده است. اخیراً با عنایت به اینکه دراطراف دریاچه ، مراکز آموزشی ، پژوهشی ، موزه ، باغ وحش ، کتابخانه ، چندین شهرک مسکونی وتجاری وهمچنین پارک وفضای تفریحی و تفرجی احداث شده است لـذا اهمـیت حفاظت از محـیط زیست 44 گـونه آبـزی و کنار آبزی بیش ازپیش ضـروری به نظر می رسد . همچنین با شیرین سازی آب دریاچه درسال 1374 با تزریق آب رودخانه بالیقلی چای امکان پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان و کاراس … میسورگردیده است . ورود وخروج روزانه بیش از 5 هزارخودرو – درفصل تابستان – حرکات قایق های موتوری وپاروئی ، ورود پسابهای کشاورزی همراه با پسماند های جامد و ضایعات ساختمانی ودرنهایت آلودگی های طبیعی شامل مواد رادیواکتیو وعناصر سنگین ، محیط زیبای این دریاچه نگین مانند ، لوبیا شکل را تهدید می کند که دراین مقاله ، انواع آلودگی بررسی ، وراهکارهای مناسب ارائه گردیده است .

کلید واژه ها: سایر موارد