کانسار آنومالی شمالی(شمال بافق) کانسار ماگمایی یا متاسوماتیک

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بهزاد مهرابی – محمود مهرپرتو – امیر تقوی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

   Northern Iron Anomaly, based on metallogenic province location and genetic relationship such as geochemical and mineralogical evidences is part of bafq iron zone. Fe- mineralization occurred in acidic igneous rocks of the Precambrian age, in two phases. The first phase of mineralization is mainly composed of amphibole-magnetite with high grade and low tonnage, while the second phase is albite-magnetite with low grade and high tonnage . Northern Anomaly has been affected by normal faults and is divided to eastern, central and western blocks. It can be classified as a low grade iron ore (۲۷%) with low sulphure(.۰۴%) and phosphorous (.۱۷%). Exploration data indicate that it contains ۲۵۰ Mt ore at C۲ category. Northern Anomaly deposit has been considered as a metasomatic or magmatic deposit . In this paper it has been attemped to investigate Northern Anomaly genesis based on new data from recent drilling program .                                                                      


    کانسارآهن واقع در ناهنجاری شمالی (آنومالی شمالی) با توجه به موقعیت مکانی و رابطه ژنتیکی براساس داده های ژئوشیمیایی و کانی شناسی از ذخایر آهن کمربند معدنی بافق است. کانی سازی آهن در سنگهای آذرین اسیدی به سن پرکامبرین رخ داده است. در این کانسار دو مرحله کانی زایی قابل تشخیص است. در مرحله اول کانی زایی نوع آمفیبول- مگنتیت با عیار بالا و ذخیره پایین و درمرحله دوم کانی زایی نوع آلبیت- مگنتیت با عیار پایین و ذخیره زیاد ایجاد شده است. این کانسار بعد از تشکیل به وسیله گسلهای نرمال جابجا و شکسته شده است که در حال حاضر به سه بخش خاوری،  مرکزی وباختری تفکیک شده است. به طور کلی این کانسار جزء ذخایر کم عیار آهن(%27) وبا درصد متوسط گوگرد (%17/0) و فسفر(%04/0) پایین است. مطالعات اکتشافی انجام شده نشان می دهد که ذخیره این کانسار در گروه بندی  C2 در حدود 250 میلیون تن است. کانی سازی آهن در ناهنجاری شمالی را برخی از نوع متاسوماتیک و برخی ماگمایی دانسته اند، در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به نتایج حفاریهای جدید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. 

کلید واژه ها: یزد