سیستم آموزش الکترونیکی و پیاده سازی آن در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آرش ممبینی ابوالفتح
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

E-learning means using internet for learning by internet connection and web browser in any time or place.E-learning is a modern education that it isn’t necessary to the students present in face-to-face classes.Infact it's a virtual education place on the network. The lesson objects are programmed to a manner so as to guide the students to optimum because they don’t use the classes and professors. You can ask your question from each other by email and other facilities on network .it means you can study your lessons in any place and time if you will, even if you don’t understand the difficult points of lesson for first time, can review it for several times .So, website of students and geosciences researches has established the first steps by e-learning with the goal of scientific development of geosciences in Iran, uses scientific experiences of universities professors.


آموزش الکترونیکی همان استفاده از اینترنت برای یادگیری است که از ارتباط اینترنتی و مرورگر وب در هر زمان یا مکانی میتوان به این مقصود دست یافت. آموزش الکترونیکی نوع جدیدی از آموزش است که در آن نیازی به حضور دانشجویان در کلاس های برنامه ریزی شده نیست. در واقع یک محیط آموزشی مجازی در شبکه است. موضوعهای درسی چنان طراحی شده اند که دانشجویان را به بهترین وجه راهنمایی کنند چون آنها در کلاسهای درس شرکت نداشته و از حضور استادان بهره نمی برند. در هر صورت می توانید از طریق (پست الکترونیک ) و سایر امکانات شبکه از یکدیگر سؤال بپرسید. این بدین معنی است که در هر مکان و هر زمانی که مایل باشید می توانید به مطالعه دروس خود بپردازید، در خانه یا اداره فرصت کافی نیز در اختیار خواهید داشت یعنی اگر دفعه اول کاملأ متوجه نکات مشکل درسی نشدید،می توانید چندین بار آنرا مرور کنید در این رابطه، وب سایت دانشجویان و محققین علوم زمین از مجموعه وب سایتهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  با هدف ارتقاء سطح علمی دانش پژوهان زمین شناسی و معدن به شیوه الکترونیکی اولین گامها را دراین زمینه برداشته است. این وب سایت که در واقع اولین مرکز علمی علوم زمین به زبان فارسی میباشد در بخش آموزش الکترونیکی  خود از تجربیات و اندوخته های علمی اساتید دانشگاهی بهره می جوید.

کلید واژه ها: سایر موارد