بررسی روشهای متقابل تعمیم یافته (GRM) و بعلاوه – منهای هاگه دورن در تفسیر داده های لرزه نگاری انکساری

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حمید چاکری
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

روش بعلاوه – منهای هاگه دورن و روش GRM دو روشی هستند که برای تفسیر فصل مشترکهای غیر مستوی بکار می روند و هر دو بر اساس مفهوم زمان تاخیر بیان می شوند. در روش GRM  کلیه محاسبات بر پایه فاصله XY اپتیمم ( شکل1 ) می باشد , در صورتیکه در روش بعــــلاوه منها این فاصـــــله صفر در نظر گرفته می شود ( مفهوم زمان تاخیر) . طی محاسباتی که با استفاده از این روش بر روی یکسری داده کاربردی ( مربوط به ایالت کالیفرنیا) انجام گرفت مشخص گردید که از لحاظ کیفی روش GRM   منحنی های عمق-فاصله نرمتری نسبت به روش بعلاوه – منها  در اختیار مفسر قرار می دهد و از طرف دیگر در أنالیز سطح مشترکهای بسیار نامنظم برای تعیین تغییرات سرعت لایه ها خیلی موفق تراز روش بعلاوه منهای هاگه دورن عمل میکند.   

کلید واژه ها: سایر موارد