شبکه جهان گستر(اینترنت)، علوم‌زمین ، ضرورت‌ها و نیازها

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آرزمان فرهنگ
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

در جهان امروز بقاء و ارتقاء عملکرد یک علم با گسترش کاربرد و نوع و میزان ارتباط آن با مخاطب سنجیده می‌شود. متاسفانه علوم زمین در کشورمان هنوزآن نقشی را که می‌توانسته در توسعه پایدار ایفا کند را نیافته است که عوامل متعددی و مختلفی در این زمینه دخیل بوده است . یکی از این عوامل شناخت کم جامعه از زمینه های کاربردی شاخه های مختلف علوم زمین و نقش موثر و مفید آن در توسعه دانش مدار است که خوشبختانه امروزه متولیان امر ضرورت امر را دریافته اند و این مهم د ر کشور در حال شکل گیری است.از جمله راههای موثر و سریع جهت نیل به این اهداف (تبیین نقش و جایگاه و گسترش کاربرد علوم زمین) استفاده از فناوری‌اطلاعات، راه‌اندازی وب سایتهای اینترنتی و استفاده از امکانات وسیع شبکه جهان‌گستر (اینترنت) است.با توجه به بررسی که بر روی شاخصه‌های مختلف آماری بازدیدکنندگان وب سایت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شده است، نشان می‌دهد توجه به مخاطبان و نیازهای آنان می‌تواند افق‌های روشنی در بسط و گسترش و حتی تعیین استراتژی این علوم در کشور نمایان سازد.

کلید واژه ها: سایر موارد