ساختمانهای گسلی و نقش آنها در روند توزیع چشمه‌های گرم منطقه سبلان – استان اردبیل

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فریدون سحابی ، عبدالوحید آغاسی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Volcanic activity in Sabalan area came to the end in Early Pleistocene, and the Sabalan Stratovolcan complex was completed to the present morphology by eruption of three dioritic domes, through the previous caldera.A relatively dense network of intersecting faults and lineaments is spread over the Sabalan complex. As a result, the impermeable nonreservoir rocks of monzonitic nature have changed into permeable reservoir rocks, extended throughout the area. ۵۰ thermal springs were geographically defined and their water samples were analyzed for detailed hydrochemical studies. Geological and hydrogeological observations proved that these ۵۰ springs are directly connected to the major and minor faults within the network in the area. Consequently, changes in quality and/or quantity of water in the main geothermal reservoir would be reflected immediately on the near local springs and thereafter throughout the Sabalan area.

فعالیت آتشفشانی در سبلان، در پلیستوسن آغازی به پایان رسیده و مجتمع استراتو ولکان سبلان، با خروج سه دُم نفوذی دیوریتی از درون کالدرا، به شکل و ریخت امروزی درآمده است. وقوع ولکانیسم‌های مکرر و تجدید فعالیت‌های تکتونیکی در منطقه، به ایجاد یک شبکه گسلی به‌هم پیوسته و گسترده، در سرتاسر منطقه سبلان، منتهی گردیده است. در پی تشکیل شبکه گسلی، سنگهای غیر مخزن مونزونیتی، از تخلخل و تراوایی کافی برخوردار گردیده و به مخزن واحد و مشترکی که از شمالغرب به شرق، جنوب‌شرق و جنوب سبلان گسترش دارد، تبدیل شده است. تعداد 50 دهانه چشمه آبگرم در منطقه، شناسایی و تعیین محل  گردیده است. تمام این چشمه‌ها با ساختارهای گسلی محلی و از آنجا با گسلهای اصلی منطقه‌ای در ارتباط مستقیم می‌باشند. هرگونه تغییر کمیّ و یا کیفی در مخزن اصلی بلافاصله به چشمه‌های محلی منتقل شده و متعاقباً روی چشمه‌های کل منطقه منعکس خواهد گردید.

کلید واژه ها: اردبیل