منابع هیدروترمال سبلان و نقش آن در کیفیت چشمه‌های آبگرم و معدنی منطقه

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عبدالوحید آغاسی ، فریدون سحابی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

Hydrothermal resources and the thermomineral springs in the Ardabil region are genetically related to volcanic activity in the Sabalan Complex.A relatively dense faulting network in the region has created a hydraulic connection between geothermal resource and thermomineral springs. Water quality in these springs is strongly depended on the physico-chemical nature of subsurface hydrothermal system.Chemical analysis of water samples from Sabalan springs proved that: the surface geothermal features can be categorized into three fallowing groups:
۱.       Hot and neutralized springs, connected to the primary geothermal fluids. These are strongly dominated by high  concentration.
۲.       Group of springs rich in  and , most probably affect by lateral flow of diluted hydrothermal fluids.
۳.       Final group of springs that are only related to the surface meteoric water (precipitation), and they lack any hydrothermal significance.منابع هیدروترمال منطقه اردبیل نتیجه فعالیت مجتمع سبلان است و چشمه‌های آبگرم و معدنی آن احتمالاً آخرین تظاهر فعالیت ماگماتیسم منطقه به‌حساب می‌اید. شبکه گسلی پیوسته و نسبتاً متراکم منطقه که بر سیستم هیدروترمال سبلان حاکم است باعث ارتباط هیدرولیکی بین مخزن ژئوترمال با سطح زمین و در نتیجه پیدایش چشمه‌های گرم و معدنی منطقه شده است. ضمن اینکه فرآیند فیزیکی – شیمیائی حاکم بر سیستم نیز در کیفیت آب سیماهای هیدروترمالی نقش دارد. با بررسی کیفی آب چشمه‌های اطراف سبلان، این سیماها در سه گروه متمایز طبقه‌بندی شدند. گروهی از چشمه‌ها ارتباط خوبی با مخزن داشته و از شورابه‌های خنثی و داغ آن تغذیه می‌شوند. گروه دیگری که از جریانهای حاشیه‌ای سیستم بهره‌مند شده و دارای ترکیبات غنی از سولفات و یا بیکربنات هستند و نهایتاً آخرین گروه که بیشتر تحت تأثیر و تغذیه آبهای سرد نفوذی بوده و تقریباً سهم زیادی از منابع هیدروترمال منطقه ندارند.

کلید واژه ها: سایر موارد