بررسی آماری معادن طلای کشورهای تولیدکننده‌ی عمده و کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای هم‌جوار ایران

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فرزین سمائی- سید محسن حیدری- مریم شعاعی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Estimated world gold reserve in ۱۹۹۲ was ۴۴۰۰۰ tons which grew to ۴۶۰۰۰ tons in ۱۹۹۸. Absolute gold reserve of the world in years ۲۰۰۰, ۲۰۰۱ and ۲۰۰۲ was ۴۹۰۰۰, ۴۸۰۰۰ and ۵۰۰۰۰ tons respectively which through them, with ۱۹۰۰۰ tons reserve, South Africa was the first owner and USA as second one has ۵۰۰۰ tons, when Uzbekistan, Australia, Russia, Indonesia and Canada owned ۵۳۰۰, ۴۰۰۰, ۳۰۰۰, ۱۸۰۰ and ۱۵۰۰ tons absolute gold reserves respectively. Annual gold production in ۱۸۴۵ was just ۶۰ tons, which after some fluctuations among ۱۸۴۵ to ۲۰۰۰ grew up to ۲۵۷۲۰۳۰ kg in ۲۰۰۰Ad. Next global annual productions during ۲۰۰۱ to ۲۰۰۳ were ۲۵۷۴۹۰۱, ۲۵۳۰۰۰۰ and ۲۵۳۳۰۳۷ kg. Main world gold producers include South Africa (۱۶%), USA (۱۲%), Australia (۱۱%), China (۶.۶۹%), Canada (۶%) and the Asians involve Indonesia (۴.۹۱%), Uzbekistan (۳.۴۳%), Philippine (۱.۴۴%), Kyrgyzstan (۰.۷۹%), Mongolia (۰.۴۶%), Kazakhstan (۰.۴۵%), Japan (۰.۳۳%), Saudi Arabia (۰.۱۴%) and Tajikistan (۰.۱۱%), in the case which with ۳۰۰ tons absolute gold reserve and ۱۱۰ deposit, gold production of Iran is just ۷۰۰ kg per year, ۰.۰۴% of world gold production.

ذخیره جهانی طلا در سال 1992، 44000 تن برآورد شده ‌بود که در سال 1998 به 46000 تن رسید، میزان ذخیره‌ی قطعی جهانی طلا در سال‌های 2000، 2001 و 2002 بترتیب 49000، 48000 و 50.000 گزارش شده‌است. آفریقای جنوبی در خلال این سال‌ها با ذخیره 19000 تن طلا، رتبه اول، ایالات متحده با ذخیره قطعی متوسط حدود 5000 تن طلا رتبه دوم و کشورهای ازبکستان، استرالیا، روسیه، اندونزی و کانادا با ذخایرقطعی بترتیب: 5300، 4000، 3000، 1800 و 1500 تن رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.میزان تولید سالیانه طلا در سال 1845 حدود 60 تن بوده‌است که این میزان پس از افت و خیزهای فراوان در خلال سال‌های 1845 تا 2000، در سال 2000 به 2572030 کیلوگرم رسید و تولید طلا در سال‌های بعد یعنی: 2001، 2002 و 2003 بترتیب برابر 2574901، 2530.000، 2533037 کیلوگرم بوده است.کشورهای اصلی تولیدکننده طلا و کشورهای تولیدکننده عمده در آسیا شامل: آفریقای جنوبی (16%)، ایالات متحده (12%)، استرالیا (11%)، چین (6.69%)، کانادا (6%)، اندونزی (4.91%)، ازبکستان (3.43%)، فیلیپین (1.44%)، قرقیزستان (0.79%)، مغولستان (0.46%)، قزاقستان (0.45%)، ژاپن (0.33%)، عربستان (0.14%)، تاجیکستان (0.11%) می‌باشند

کلید واژه ها: سایر موارد