کاربرد سنگهای لاشه حاصل از استخراج معادن تراورتن در صنعت

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رضا احمدی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


The majority of Travertine mines in IRAN are located in Markazi province and around the area of MAHALLAT. Generally during extraction of Travertine mines, especially when dimension stones have cleavages, joints and cracks, the large amount of undersize pieces (about ۲۰ percent of total extraction) are produced. This problem is very serious when the cracks are very close. These undersize pieces are considered as the mine by products that if managed properly, those can increase the mine efficiency and can reduce the total waste. Research indicates Travertine undersize pieces can be used in different industries such as Cement, Sculpture, Stone powder, Mosaic, Stone tile, artificial stone, Chemical industries, Paper production, Plastic industry, Filler materials, Flooring and other building materials. This research has designated the industries which are able to use these undersize pieces; fortunately there are lots of industries in Markazi province, which is one of the industrial poles that can use these undersize pieces.
Because of the vast amount of the mentioned undersize pieces and in order to use them in a more productive and optimum way expansion and development of mentioned industries is also suggested.Occurrence large amount of Travertine undersize pieces (about ۵۳۷ tones per day) that most part of it can be used in cement industry as a secondary source with lime that occur in the area (north of MAHALLAT and around of DELIJAN) can form the major material of a cement factory, which site selection and designing for this goal must be done carefully and correctly


عمده معادن تراورتن در ایران، در استان مرکزی و در حوالی شهرستان محلات متمرکز شده اند. معمولاٌ در هنگام استخراج معادن تراورتن به ویژه در مواقعی که سنگ، دارای کلیواژ، درزه و شکاف و شکستگی باشد و درزه های موجود در سنگ به یکدیگر نزدیک باشند، مقدار زیادی لاشه سنگ (حدود 20 درصد میزان استخراج) ایجاد می شود. این مواد به عنوان محصولات جنبی معدن به حساب می آیند که با یک برنامه ریزی اصولی و مدون می توان برای آنها محل مصرف تعیین نموده و در نتیجه باعث افزایش بازدهی کار و سوددهی معدن و کاهش میزان باطله تا حد مطلوب شد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که لاشه سنگ تراورتن در صنایع مختلف نظیر صنعت سیمان، مصنوعات سنگی و هنری و مجسمه سازی، پودرسنگ، سنگ موزاییک، کاشی سنگی، سنگ مصنوعی، خرده سنگ، صنایع شیمیایی، تولید کاغذ، پلاستیک سازی، پرکننده، سنگ فرش و در تهیه انواع مصالح ساختمانی کاربرد دارد. در مطالعه حاضر صنایعی که می توانند از این ماده به عنوان ماده اولیه استفاده کنند مشخص گردیده و خوشبختانه به دلیل صنعتی بودن منطقه، تعداد این صنایع زیاد است و به منظور استفاده بیشتر و بهینه تر از این مواد می توان حتی در جهت توسعه صنایع موجود برنامه ریزی کرد.وجود حجم عظیمی از لاشه تراورتن (در حدود 537 تن در روز) که بخش عمده ای از آن در صنعت سیمان قابل استفاده است می تواند به عنوان یک منبع آلترناتیو و ثانویه در کنار آهکهای موجود در منطقه (قسمت شمالی محلات و حوالی دلیجان) ماده اولیه یک کارخانه سیمان را تامین نماید که بایستی بطور دقیق مکان یابی و طراحی گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد