طرح تهیه خاک لانه از بنتونیت

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حسن مدنی ،بهزاد تخم‌چی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Bentonite deposits are widely spread in Iran, and our country is one of the main bentonite producers. There is numerous industrial application of bentonite, including drilling mud. One of the important applications of bentonite is cat litter, which is widely used in western countries for domestic animals such as cats and dogs. In this paper, producing of this product is analyzed.  


بنتونیت، آلومینیو سیلیکاتی است که در ایران به وفور یافت می‌شود و موارد کاربرد بسیار متعددی نیز دارد. بدیهی است در صورت فرآوری بنتونیت، همچون هر ماده معدنی دیگری، ارزش افزوده آن بیشتر می‌شود. بنابراین شناخت انواع محصولات فرآوری شده و مطالعه بازار محصولات مذکور، از قدم‌های اولیه و ضروری برای سرمایه‌گذاران معدنی است. مطالعه بازار صورت گرفته در راستای انجام طرح پژوهشی مشترک بین دانشگاهی معرفی صنایع معدنی جدید، خاک لانه را به عنوان یکی از محصولاتی که سرمایه‌گذاری برای تولید آن توجیه اقتصادی دارد معرفی کرده است. در این مقاله محصول خاک لانه معرفی شده، توجیهات اقتصادی سرمایه‌گذاری برای تولید آن ارائه می‌شود.

کلید واژه ها: سایر موارد