نرم افزار تعیین محدوده‏نهائی معادن روباز به روش مخروط شناور II

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد عطائی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


One of the important aspects of mine design is define the mineable ore reserve. In open pit mine, the mineable ore reserve will not be estimated without the final pit limits are found. In recent years the computer has played the major role to design the final pit limits. Computerized pit design approaches have low time consuming and high accuracy. The positive moving cone technique is one of the computerized algorithms. The positive moving cone technique is quite straightforward algorithm but it can not guarantee designing the optimum (maximum valued) pit for some block models. This weakness is demonstrated by two well-known situations. Firstly, the algorithm’s inability to handle overlapping waste blocks from multiple cones, thus missing the optimum, and secondly, instances where ore blocks at given levels wrongly contribute to the positive values of cones of deeper lying ore blocks thus given pit expansion beyond the optimum. In this paper describes the moving cone II technique and a program to find the ultimate pit limit of open pit mines.


یکی از نکات مهم در مطالعه و بررسی یک ذخیره معدنی میزان ذخیره قابل استخراج آن می‏باشد. در یک معدن روباز تا زمانی که محدوده‏نهائی آن تعیین نشود، نمی‏توان در  مورد میزان ذخیره قابل استخراج آن  اظهار نظر کرد‏. پیشرفت روز افزون توانائی‏های کامپیوتر و کاربرد آن درهای تازه‏ای را به روی مهندسین معدن گشوده است‏. بهینه سازی محدوده‏نهائی معادن روباز یکی از زمینه‏هائی است که از پیشرفت حاصله از کامپیوتر سود جسته است‏. روشهای کامپیوتری تعیین محدوده‏نهائی معادن روباز هم زمان ارائه طرح را کاهش می‏دهند و هم دقت محاسبات را بالا می‏برند. روش مخروط شناور یکی از این روشهای کامپیوتری می‏باشد. در این روش پس از تعیین ارزش خالص  بلوکها، مخروط باطله‏برداری  برای هر بلوک کانسنگ تعیین و در نهایت محدوده‏نهائی معدن مشخص می‏شود. اما در بعضی از موقعیت‏ها با استفاده از این روش محدوده بهینه بدست نمی‏آید. به عنوان مثال  یک بلوک کانسنگ به تنهائی ممکن است برداشتن روباره مورد نیاز را توجیه نکند ولی ترکیب این بلوکها به دلیل همپوشانی بلوکهای روباره در ‏مخروط‏های باطله‏برداری این بلوکها، ممکن است سود آور باشد. علاوه بر این روش مخروط شناور، محدوده بهینه را تعیین نمی‏کند. در این مقاله ضمن تشریح روش مخروط شناور II، یک نرم افزار کامپیوتری تهیه شده است که به کمک آن می‏توان محدوده‏نهائی معادن روباز را تعیین کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد