حذف اثر پوشش گیاهی در تعیین آلتراسیونهای منطقه ورزقان(آذربایجانشرقی) با استفاده از تصاویر TM

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده علی احمدی، محمد جعفر محمدزاده، رضا فلاحت
تاريخ برگزاری ۲۷ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد