تعیین همبستگی طلا با مقدار آلونیت در ولکانیک های دگرسان شده اندیس معدنی قلعه دار، جنوب شرق اصفهان(زون ارومیه – دختر)

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده علی قاسمی، بتول تقی پور، سهراب افشاری و سعید چراغی
تاريخ برگزاری ۲۷ تیر ۱۳۸۴
دریافت مقاله

کلید واژه ها: اصفهان