آشنایی با ژئو فیزیک هوایی و بررسی مغناطیسی به منظور اکتشاف مس پورفیری در منطقه شهر بابک

دسته ژئوفیزیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده آنوشا -هاشمی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
امروزه ژئو فیزیک هوایی به عنوان لایه کلیدی در امر اکتشاف و نیز در تهیه نقشه های زمین شناسی کاربرد فراوان دارد. در حالت کلی یک نقشه زمین شناسی از آنچه که در سطح رخنمون دارد، اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد در حالیکه ژئو فیزیک هوایی از عمق با ما صحبت می کند، در تعیین توده های مدفون که ممکن است از نظر کانی زایی حائز اهمیت باشند و نیز در تشخیص گسلهایی که در سطح رخنمون ندارند، نقش اساسی را ایفا می کند. در این مقاله سعی بر آشنایی با ژئو فیزیک هوایی، چگونگی برداشت، تجهیزات لازم در این زمینه، خصوصیات یک برداشت مناسب و موارد استفاده آن در اکتشاف و تهیه نقشه های زمین شناسی شده است و نیز کاربرد عملی آن در ورقه شهر بابک مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: ژئوفیزیکهوایی اکتشافمسپورفیری شهربابک ژئوفیزیک کرمان