تعیین نیازهای فعلی و آتی ماشینهای چالزنی معدن سنگ آهن چادرملو

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده محمد عطایی، فرج الله زمانی
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد