تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج- مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبد

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده مهدی یاوری و محمد رضا کیومرثی
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد