مقایسه بهینه سازی پیشروی ها بر اساس کمینه کردن باطله به ماده معدنی و بیشینه کردنNPV

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده نجات فلاح
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد