طرح سیستم نیمه اتوماتیک گسیل لحظه ای کامیون با استفاده از GPS و بی سیم در معادن روباز ایران

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده مهدی یاوری، سید حمید سکاکی و مرتضی شناور
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد