بررسی و محاسبه کیفیت انتقال انرژی حاصل از انفجارات معدن مس سونگون

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده سید هادی حسینی، علی نصیری نژاد، یاشار پور رحیمیان
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد