طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگون

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
نویسنده مسعود منجزی، مهرداد حیدری، مجتبی رضاخواه، امیر ترابی معصومی
تاريخ برگزاری ۲۸ تیر ۱۳۸۴

کلید واژه ها: سایر موارد